Privacyverklaring van uitvaartopleiding Puur Aandacht

Wij willen graag dat je veilig gebruik kunt maken van onze website, zodoende houden wij ons streng aan de wettelijke voorschriften en willen wij je hier goed over informeren. In deze privacyverklaring wordt daarom uitgelegd op welke manier jouw persoonsgegevens zo veilig mogelijk worden verzameld, hoe we daar mee omgaan en met wie je contact op kunt nemen bij vragen omtrent dit onderwerp.

Instantie gegevensbescherming

Uitvaartopleiding Puur Aandacht, gevestigd aan de Buitensingel 1 7623 MA te Borne, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring en is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Uitvaartopleiding Puur Aandacht

Buitensingel 1

7623 MA Borne

info@puuraandacht.nl

www.puuraandacht.nl

06-14993975

Kvk nr: 59736127

Functionaris gegevensbescherming

Uitvaartopleiding Puur Aandacht heeft geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Uitvaartopleiding Puur Aandacht vindt een goede omgang met persoonsgegevens van jou als klant, maar ook als websitebezoeker en dienstverlener, van groot belang. Puur Aandacht verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig, vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving. Wij informeren je over welke persoonsgegevens wij verwerken, in hoeverre én op welke manier. Daarnaast moet er een gerechtvaardigde reden zijn om persoonsgegevens te verwerken. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van jou als betrokkene zoveel mogelijk beperkt. Er zullen bovendien niet meer persoonsgegevens worden verzameld dan strikt noodzakelijk. Ook worden de gegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Uitvaartopleiding Puur Aandacht verwerkt je persoonsgegevens, doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Facebook account
 • Inloggegevens van derde partijen

Wanneer je het contactformulier invult met een vraag of opmerking dan is het van algemeen belang dat wij je persoonsgegevens verwerken, zodat we ons antwoord kunnen terugkoppelen.

Online activiteiten kinderen

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige neem dan contact met ons op via info@puuraandacht.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Uitvaartopleiding Puur Aandacht verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Contact per e-mail, telefoon, WhatsApp en social media 
 • Opdrachtverwerking, registratie van gegevens welke deelnemers staan ingeschreven, voor welke cursus en in welke periode
 • Zodat je gebruik kunt maken van de functies van de E-learning in het online leerplatform aNewSpring (https://www.anewspring.nl/Gebruiksovereenkomst-NL-aNewSpring.pdf)
 • Om jou te informeren over wijzigingen van ons product/dienst
 • Voor marketingdoeleinden, zoals is toegestaan volgens de wet
 • Om jou gedrag op de website te analyseren en zo de website te optimaliseren
 • Om het aanbod af te stemmen op jou voorkeuren
 • Voor de nieuwsbrief, hier kun je altijd met één klik uitschrijven
 • Uitvaartopleiding Puur Aandacht is daarnaast verbonden aan wettelijke, administratieve verplichtingen en heeft bijvoorbeeld gegevens nodig voor de belastingdienst

Bewaartermijn

Gegevens worden nooit langer bewaard dan strikt noodzakelijk is. Uitzonderingen hierop zijn andere wetgevingen (bijv. fiscale bewaarplicht van 7 jaar voor de administratie). 

Delen van persoonsgegevens met derden

Uitvaartopleiding Puur Aandacht verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Uitvaartopleiding Puur Aandacht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Jouw rechten

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken, over te dragen, of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Uitvaartopleiding Puur Aandacht. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij over jou beschikken in een bestand naar jou of een ander (door jou genoemde organisatie) te sturen.

Verzoek indienen

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@puuraandacht.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou om een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek.

Klacht indienen

Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op. Dat geldt ook bij vragen en klachten rond de verwerking van jou persoonsgegevens door Uitvaartopleiding Puur Aandacht. 

Mochten we er samen niet uitkomen, dan wil ik  je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Beveiligingsmaatregelen

Uitvaartonderneming Puur Aandacht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met info@puuraandacht.nl. Uitvaartopleiding Puur Aandacht heeft de onderstaande maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens op onze website zo goed mogelijk te beveiligen.

Software

Onze hostingserver is voorzien van verschillende soorten beveiligingssoftware. Zo is er een firewall geïnstalleerd om alle poorten te beheren, wordt de server dagelijks gescand op infecties door een virusscanner en is er een brute force monitor actief die foutieve login pogingen bijhoudt en IP adressen waar nodig blokkeert.

Verbinding

Door middel van een zogenoemd SSL certificaat is de verbinding tussen je browser en onze server optimaal beveiligd. Alle gegevens worden namelijk versleuteld verzonden. Een beveiligde verbinding is te herkennen aan “https” en het hangslotje in de adresbalk.

Cookies

Uitvaartopleiding Puur Aandacht gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Wij maken gebruik van onderstaande soorten cookies op onze website.

Functionele cookies

Uitvaartopleiding Puur Aandacht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en te optimaliseren.

Analytische cookies

Daarnaast plaatsen wij analytische cookies die het surfgedrag d.m.v. Google Analytics bijhouden en de website verder kunnen verbeteren. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je hoeft niet bang te zijn dat wij je op de voet volgen, we hebben het laatste segment van je IP-adres verwijderd. Hierdoor is je IP adres anoniem geworden en is deze niet langer naar jou te herleiden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/. 

Je kunt de registratie en verwerking van deze gegevens door Google overigens ook voorkomen, door de volgende browser-plug-in te downloaden en te installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl.

Marketing cookies

Tevens worden marketing cookies geplaatst. Marketing cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Wil je de cookie-instellingen voor onze website wijzigen? Klik dan hier.

Log-bestanden

Bij iedere toegang tot onze website worden gebruiksgegevens door de betreffende internetbrowser doorgegeven en in protocolbestanden, de zogenaamde server-logfiles, opgeslagen. De daarbij opgeslagen datarecords bevatten de volgende gegevens: datum en tijdstip van de oproep, naam van de opgeroepen website, IP-adres, de verzonden hoeveelheid gegevens, product- en versie-informatie van de gebruikte browser. Deze logfile-datarecords gebruiken wij als afweer tegen aanvallen, bijvoorbeeld in het kader van zogenaamde distributed-denial-of-service-aanvallen (DDoS), die erop gericht zijn om de toegang tot onze website door een overbelasting met aanvragen te blokkeren.

Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Borne, 1 januari 2022